15. - 18. května 2025
Memoriál Šárky Víchové‑Peškové
a Jiřího Vícha ml.
UCI

Propozice závodu

 

ROZPIS 35. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLISTICKÉHO ZÁVODU ŽEN

Tour de Feminin 2024
 

Bod 1.

Pořadatel:

RoadCycling Events z. s., Nová 116, 440 01, Telce, IČ: 18022995
Simona Davídková, předsedkyně organizačního výboru, tel: +420 603 586 044, email: simona.davidkova@tourdefeminin.com

Kancelář závodu - Dům Českého Švýcarska, Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa 

Spolupořadatel: CK 1967 Česká Kamenice, z. s. IČ: 01308386
Zámecká 87, Horní Kamenice, 40721 Česká Kamenice
Roman Horký, předseda spolku, tel. +420 778 435 492
email: peklo.severu@tiscali.cz

 

Datum a místo konání závodu:

23. - 26. května 2024, Krásná Lípa, Česká republika

Ředitelka závodu:

Simona Davídková, Telce 116, 440 01 Tel. 603 586 044,
email: simona.davidkova@tourdefeminin.com

Hlavní rozhodčí:

Chiara Lovat (ITA)  +39 346 215 1923

Rozhodčí:

Ing. Jiří Šťastný, Markéta Jandová, Pavel Mareš, Zdeněk Fous, Jan Starý, Miroslav Pečenka, Robert Skála, Ing. Denis Charalambidis, Jan Císler, Jiří Brych

Manažer bezpečnosti:

Asistenti MB: 

Jakub Horký

Hana Kohoutová, Roman Horký

 

Trať závodu:

  Datum Čas Název etapy Závod Vzdálenost Start - Cíl
I. etapa 23.5. 2024 16.00 okruh Rumburské vzpoury časovka 12,6 km Kr. Lípa – Doubice - Kr. Lípa
II. etapa 24.5. 2024 15.00 Národním parkem České Švýcarsko silnice 109 km Krásná Lípa - Krásná Lípa
III. etapa 25.5. 2024 15.00 Šluknovskou pahorkatinou silnice 110,7 km Rumburk - Rumburk
IV. etapa 26.5. 2024 10.00 Lužickými horami silnice 114,6 km Varnsdorf - Krásná Lípa
Celkem         347 km  

Bod 2.

Druh závodu:

Závodu se smí zúčastnit závodnice kategorie Ženy Elite.
Závod je pořádán dle pravidel UCI a znění tohoto rozpisu.
Tento závod je zařazen do kategorie WE 2. 2.
Bodovací tabulka pro kategorii Ženy Elite dle pravidel UCI

Konečná  klasifikace Etapy   Za trikot vedoucí závodnice závodu
Pořadí Body Pořadí Body  
1. 40 1. 8  
2. 30 2. 5 1 bod za etapu
3. 25 3. 3  
4. 20 4. 1  
5. 15      
6. 10      
7. 5      
8. 3      
9. 3      
10. 3      

Bod 3.

Podmínky účasti:

Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace na rok 2024.
Závodu se mohou zúčastnit ženské UCI týmy (World týmy max. 3, Kontinentální týmy, UCI cyklokrosové týmy), národní týmy, regionální týmy a kluby, mix týmy podle odstavce 2.1.005 Pravidel UCI.
Podle odstavce 1.2.052 Pravidel UCI musí každé družstvo vlastnit a předložit autorizaci ke startu vydanou jejich národní federací (s výjimkou českých a UCI týmů).
Dle článku 2.2.003 dle Pravidel UCI startují 7 členná družstva složená ze závodnic ročníku 2005 a starší, minimální počet závodnic je však 5 (čl. 2.2.003 bis). Mladší závodnice (druhým rokem v kategorii Juniorky, ročník 2006) mohou startovat s písemným souhlasem své národní federace.

Předpis:

Závod se jede dle Pravidel UCI a jejich směrnic. Závod se jede za částečně (plovoucí) uzávěry silničního provozu s omezením při průjezdu křižovatkami, přesto musí všichni účastníci dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. a jeho pozdějších změn.
Každý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu závodu v případě nepředvídaných okolností.
Časovka jednotlivkyň se jede za uzavřeného silničního provozu.
Všichni účastníci závodu jsou povinni respektovat pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích


Bod 4.

Kancelář závodu:

Dům Českého Švýcarska, Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa - GPS
Otevřeno

 • dne 23.5.2024 od 10:00 - 21:00 hod.
 • dne 24.5.2024 od 18:00 - 19:00 hod.
 • dne 25.5.2024 od 18:00 - 19:00 hod.
 • dne 26.5.2024 od 13:00 - 16:00 hod.

Kontrola licencí a výdej startovních čísel dne 23. 5. 2024 od 11:00 - 13:00 hodin.

Výdej start. čísel:

Startovní čísla mohou být vyzvednuta oficiálním vedoucím týmu – sportovním ředitelem. Každá závodnice obdrží sadu startovních čísel (2x zádová, 1x rámové číslo a čip), která bez jakýchkoliv úprav musí být umístěna tak, aby byla dobře viditelná.
V časovce stačí 1 zádové startovní číslo a čip.
Na konci závodu je povinné vrátit čipy a rámová čísla v Kanceláři závodu.

Příjezd týmů:

Příjezd účastníků je možný 22. 5. 2024.
Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění.
 

Ubytování a stravování:

Zajišťuje pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod v hotelu (6+4), hostelu či penzionu.
Povinností ze zákona č.326/1999 Sb.§103 o pobytu cizinců na území České republiky je předložit před ubytováním cestovní doklad nebo osobní doklad o totožnosti k registraci. Při odmítnutí nebudou závodnice nebo doprovod ubytováni.
Ubytování a stravování začíná 22. 5. 2024 večeří a končí 26. 5. 2024 obědem.
Pořadatel nezajišťuje dietní stravu.
V případě neobsazení zajištěného ubytování dle rezervovaného počtu účastníků hradí náklady s tím spojené vedoucí týmu při prezentaci.

Porada vedoucích družstev:

Porada vedoucích družstev, rozhodčích a pořadatelů dle odstavce 1. 2. 087 Pravidel UCI se bude konat 23. 5. 2024 ve 14:00 hodinDomě Českého Švýcarska na náměstí v Krásné Lípě.
Bezpečnostní porada: Porada pořadatelů, Policie a řidičů konvoje proběhne 24.5.2024 od 13:30 hodinDomě Českého Švýcarska na náměstí v Krásné Lípě.


Bod 5.

Časovka jednotlivkyň:

Startovní listina bude tvořena vlnami. V každé vlně startuje jedna závodnice týmu (dle počtu závodnic v týmu) a v pořadí určeném svým sportovním ředitelem při registraci v Kanceláři závodu. Poslední vlny musí obsahovat závodnice všech týmů. Pořadí startu jednotlivých týmů ve vlně stanoví organizátor.
Interval je 1 minuta.
Start je pevný.
Pre-check 1 hodinu před startem do 15 minut před startem první závodnice.
Dresy pro 2. etapu budou distribuovány dle pořadí po časovce jednotlivkyň dle priority dresů.


Bod 6.

Radiostanice:

RadioTour bude vysílat na frekvenci 448,490 MHz. Výdej radiostanic proběhne při registraci týmů v Kanceláři závodu, každý si zodpovídá za dobití baterií a navrácení po ukončení závodu v Kanceláři závodu.

Bod 7.

Neutrální mechanická vozidla:

Organizátor poskytuje 3 neutrální mechanická vozidla MAVIC.


Bod 8.

Bonifikace:

Bonifikace v cíli jednotlivých etap:

1. etapa bonifikace se neudělují
2. etapa 10, 6 a 4 sekundy
3. etapa 10, 6 a 4 sekundy
4. etapa 10, 6 a 4 sekundy

 

 

Bod 9.

Časový limit :

Časový limit v etapě je 13 % času vítězky etapy a časový limit časovky jednotlivců není stanoven.
Pro jednotlivé etapy může být časový limit upraven s ohledem na nepředvídatelné okolnosti.
Vedoucí týmů a závodnice budou o případných změnách informováni ve Sdělení rozhodčích a ve WhatsApp skupině.

Bod 10.

V závodě se provádějí tyto klasifikace:

10.1. Soutěž jednotlivkyň:

Vítězkou se stává závodnice, jejíž součet časů, dosažených v jednotlivých etapách včetně získaných bonifikací nebo penalizací je nejnižší.
Klasifikace se provádí v každé etapě.
Bonifikace se udělují:

 • za umístění v etapě 10, 6 a 4 sec.
 • za umístění v rychlostní prémii 3, 2 a 1 sec.
Při rovnosti časů v celkové klasifikaci jednotlivkyň rozhodne další kritérium v pořadí:
 1. nižší součet zlomků sekundy naměřených dotyčným závodnicím v časovce jednotlivců
 2. lepší umístění v poslední etapě
Vedoucí závodnice této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinna startovat.

 

10.2. Bodovací soutěž jednotlivkyň:

Bodovací soutěž se hodnotí podle součtu bodů, získaných za umístění v jednotlivých etapách a za umístění v rychlostních prémiích.     

2. etapa – 3 rychlostní prémie
3. etapa - 2 rychlostní prémie
4. etapa - 1 rychlostní prémie

Rychlostní prémie jsou bodovány 3, 2, 1 bod.
Pořadí v cíli se boduje takto:
V etapách s hromadným startem je hodnoceno prvních 15 závodnic:
25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod
V časovce jednotlivců je hodnoceno prvních 10 závodnic:
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod.

Vítězkou této soutěže se stává závodnice s největším počtem bodů
Při rovnosti bodů v celkové klasifikaci bodovací soutěže rozhodne další kriterium v pořadí:
 1. vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách
 2. vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích
 3. lepší umístění v celkové v klasifikaci jednotlivkyň
Vedoucí závodnice této soutěže obdrží zelený trikot, ve kterém je povinna startovat.

 

10.3. Vrchařská soutěž:

V závodě je vypsáno celkem 17 vrchařských prémií.

2. etapa – 4 vrchařské prémie
3. etapa - 4 vrchařské prémie
4. etapa - 9 vrchařských prémií

Ve vrchařských prémiích získávají první 4 závodnice 5, 3, 2 a 1 bod.
Vítězkou této soutěže se stane závodnice s největším počtem bodů.
Při rovnosti bodů v celkové klasifikaci vrchařské soutěže rozhodne další kritérium v pořadí:
 1. vyšší počet vítězství ve vrchařských prémiích
 2. lepší umístění v celkovém klasifikaci jednotlivkyň
Vedoucí závodnice této soutěže obdrží bílý trikot s červenými puntíky, ve kterém je povinna startovat.

 

10. 4. Soutěž o nejlepší závodnici do 23 let:

Vítězkou soutěže se stává závodnice ročníku 2002 a mladší.
Pořadí je dáno umístěním závodnic do 23 let v celkovém pořadí jednotlivkyň.
Vedoucí závodnice této soutěže obdrží bílý trikot, ve kterém je povinna startovat.

10.5. Soutěž o nejlepší českou závodnici:

Vítězkou soutěže se stává závodnice s českou národností (případně občanstvím) nejlépe umístěná v celkovém pořadí jednotlivkyň.
Vedoucí závodnice této soutěže obdrží trikot v „českých“ barvách, ve kterém je povinna startovat.

10.6. Soutěž družstev:

Hodnocení soutěže družstev v jednotlivých etapách se provádí podle součtu nejlepších tří závodnic každého družstva dle 3 nejlepších dosažených časů.
Při rovnosti časů klasifikace družstev v etapě rozhodne další kriterium v pořadí:

 1. lepší součet umístění nejlepších tří závodnic družstva s nejlepšími časy v dané etapě
 2. lepší umístění nejlepší závodnice družstva v cíli příslušné etapy
Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů nejlepších tří závodnic družstva dosažených ve všech hodnocených etapách.
Při rovnosti časů v celkové klasifikaci družstev rozhoduje další kriterium v pořadí:
 1. vyšší počet 1. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách
 2. vyšší počet 2. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách atd.
 3. lepší umístění nejlepší závodnice družstva v celkové klasifikaci jednotlivců.
Družstvo je složeno z minimálně 4 a maximálně 6 závodnic.
Družstvo redukované na méně než 3 závodnice je z hodnocení vyloučeno.

 

 

10.7. Priorita trikotů vedoucí závodnice soutěže:

1. Leader soutěže jednotlivkyň ŽLUTÝ trikot
2. Leader bodovací soutěže ZELENÝ trikot
3. Leader soutěže o nejlepší vrchařku PUNTÍKATÝ trikot
4. Leader soutěže o nejlepší závodnici do 23 let BÍLÝ trikot
5. Leader soutěže o nejlepší českou závodnici ČESKÝ trikot

 

 


Bod 11.

Rozpis cen:

  časovka 2. etapa 3. etapa 4. etapa Celkové pořadí
1. místo 265 EUR 265 EUR 265 EUR 265 EUR 530 EUR
2. místo 155 EUR 155 EUR 155 EUR 155 EUR 310 EUR
3. místo 120 EUR 120 EUR 120 EUR 120 EUR 240 EUR
4. místo 90 EUR 90 EUR 90 EUR 90 EUR 180 EUR
5. místo 80 EUR 80 EUR 80 EUR 80 EUR 160 EUR
6. místo 80 EUR 80 EUR 80 EUR 80 EUR 160 EUR
7. místo 80 EUR 80 EUR 80 EUR 80 EUR 160 EUR
8. místo 80 EUR 80 EUR 80 EUR 80 EUR 160 EUR
9. místo 80 EUR 80 EUR 80 EUR 80 EUR 160 EUR
10. místo 80 EUR 80 EUR 80 EUR 80 EUR 160 EUR
11. místo 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 90 EUR
12. místo 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 90 EUR
13. místo 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 90 EUR
14. místo 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 90 EUR
15. místo 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 90 EUR
16. místo 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 60 EUR
17. místo 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 60 EUR
18. místo 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 60 EUR
19. místo 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 60 EUR
20. místo 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 60 EUR
Celkem 1485 EUR 1485 EUR 1485 EUR 1485 EUR 2970 EUR

Odměny budou vyplaceny v EUR. Z částky budou odečtena 2 % jako příspěvek proti dopingu.
Vítězky všech soutěží obdrží věcnou cenu.


Bod 12.

Antidopingová kontrola:

Antidopingová kontrola bude prováděna podle Pravidel antidopingové kontroly UCI systémem šaperonů.
Antidopingové testy budou odebírány v místě cíle každé etapy – Krásná Lípa, Rumburk.
Antidopingové místnosti jsou označeny.
 

Bod 13.

Vyhlášení výsledků:

Podle odstavce 1. 2. 112 Pravidel UCI jsou závodnice povinné zúčastnit se oficiálního vyhlášení výsledků. Ke stupňům vítězů se musí dostavit první 3 závodnice v etapě a vedoucí závodnice jednotlivých soutěží.
Vyhlášení prvních tří závodnic v etapě bude vždy do 15 minut po příjezdu prvních závodnic!!!
V cíli poslední etapy závodu bude vyhlášení celkových výsledků dle časového harmonogramu rozpisu závodu, kterého se musí zúčastnit prvních 5 závodnic, vítězky jednotlivých klasifikací a soutěží vč. nejlepšího týmu.
Při vyhlašování budou závodnicím předávány věcné odměny.
Finanční odměny budou zaslány na bankovní účet týmu.

Bod 14.

Řešení přestupků:

V případě přestupků bude postupováno sborem rozhodčích v souladu s Tabulkou trestů UCI čl. 2.12.007 Pravidel UCI.


Bod 15.

Mechanická vozidla:

Rozměry mechanických vozidel jednotlivých družstev musí odpovídat Pravidlům UCI, v případě jejich nedodržení nebudou do konvoje zařazena, maximální výška vozů je 166 cm, zákaz tažného zařízení ("koule").
Pořadí mechanických vozidel v 2., 3. a 4. etapě bude stanoveno dle umístění první závodnice z každého družstva v celkové průběžné klasifikaci jednotlivkyň po časovce jednotlivců a v následných etapách.
V časovce jednotlivců je možné použít mechanického vozu (osobní, dodávka) za každou závodnicí.
Čísla pro mechanická vozidla a tištěné výsledky budou vydávány rozhodčími v místě prezentace závodnic před každou etapou u podpisových archů.
Při předjíždění skupin závodnic je nutno získat souhlas pro předjíždění rozhodčími. Výměna kola je však dovolena pouze za skupinou po pravé straně silnice.


Bod 16.

Prezentace závodnic:

Podpisové archy při časovce jednotlivců nebudou vystaveny.

Podpisové archy pro etapy s hromadným startem budou vystaveny v prostoru startu vždy 70 minut před startem etapy. Ukončení podpisů je vždy 10 minut před startem etapy.
Závodnice, která se nepodepíše nebo se nechá podepsat jinou osobou, bude potrestána podle Pravidel UCI.

 

Představení družstev:

Družstvo je povinno se dle časového harmonogramu představit divákům na pódiu před startem časovky 23. 5. 2024, v 3. etapě před startem etapy v Rumburku – 25. 5. 2024 a před 4. etapou se startem ve Varnsdorfu - 26. 5. 2024. Časový harmonogram a pořadí týmů bude stanoveno na poradě vedoucích družstev.


Bod 17.

Značení tratě:

Bude provedeno tabulemi na pravé straně silnice následovně:
Km 0 (reálný start), 30 km po startu a posledních 25, 20, 10, 5, 4, 3, 2 km. Poslední kilometr před cílem bude označen červeným praporkem.
Následně 500 m, 300 m, 200 m, 150 m, 100 m, 50 m do cíle.
Cíl bude označen bílo/černou páskou na silnici a transparentem FINISH.
Všechny prémie budou označeny 1 km, 500 m, 200 m, 100 m a tabulí PRÉMIE.


Bod 18.

Značení pevného bufetu a zelené zóny:

Vyhrazený prostor pevného bufetu bude označen cedulemi Začátek a Konec bufetu, přesná umístění budou prezentována na Poradě týmů. Zelená zóna bude označena vždy 1 km před a 500 m po prostoru pevného bufetu. Další místa budou prezentována na Poradě týmů.


Bod 19.

Zdravotní služba:

MUDr. Jitka Švorcová:  +420 777 318 744 

Seznam nemocnic:

Nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf - GPS,
tel. +420 412 372 445 - 7
Nemocnice Rumburk, U Nemocnice 1298, 408 01 Rumburk - GPS,
tel.  +420 412 359 511
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 1, Nové Město, 405 02 Děčín - GPS,
tel.  +420 412 705 111


Bod 20.

Ubytování:


Organizační výbor „Tour de Feminin"

Rozpis závodu schválen zástupcem silniční komise ČSC dne: 2. 2. 2024 V2024.3.1