Rozpis závodu

ROZPIS XXXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN „TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA“

 

Bod 1.

Pořadatel závodu: Klub cyklistiky Krásná Lípa – Česká republika

 

Sekretariát závodu:
Městský úřad Krásná Lípa – Masarykova 6/246 – 407 46 Krásná Lípa
Došková Vladimíra
Tel: +420 412 354 831
E-mail: doskova@krasnalipa.cz

 

Datum a místo konání závodu:
11. – 14. července 2019, Krásná Lípa

 

Ředitel závodu:
Jiří Vích – Smetanova 22 – 407 46 Krásná Lípaa
E-mail: cyklo.kl@centrum.cz

 

Hlavní rozhodčí: Inger Ness, Norsko

 

Rozhodčí: Ing. Jiří Šťastný, Ondřej Majerčík, Markéta Jandová, Pavel Mareš, Jan Starý, Simona Davídková, Zdeněk Janda

 

Velitel tratě: Miroslav Severa

I. etapa 11.7. 2019 silnice 119,4 km 13:20 hod. Krásná Lípa - Varnsdorf ČR
II. etapa 12. 7. 2019 silnice 104,2 km 10:00 hod Jiříkov - Jiříkov ČR
III. etapa 13. 7. 2019 časovka 14,6 km 10:00 hod. Krásná Lípa ČR
IV. etapa 13. 7. 2019 silnice 71,2 km 16:05 hod. Rumburk - Rumburk ČR
V. etapa 14. 7. 2019 silnice 90,5 km 10:20 hod. Varnsdorf - Krásná Lípa ČR

 

Trať závodu:
Celkem 399,9 km

 

Bod č. 2

Druh závodu:
Závodu se smí zúčastnit závodnice kategorie ženy elite. Závod je pořádán dle pravidel UCI a znění tohoto rozpisu.

Tento závod je zařazen do kategorie WE 2. 2.

Bodovací tabulka pro kategorie ženy elite dle pravidel UCI.

Konečná kvalifikace Etapy a půletapy Za trikot vedoucího závodníka závodu
Pořadí Body Pořadí Body  
1. 40 1. 8  
2. 30 2. 5 2 body za etapu
3. 16 3. 3  
4. 12 4. 1  
5. 10      
6. 8      
7. 6      
8. 3      

 

Bod 3.

Podmínky účasti:
Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace na rok 2019.

Závodu se mohou zúčastnit UCI týmy, národní týmy, mix týmy, regionální týmy, klubové týmy žen podle odstavce 2. 1. 005 Pravidel UCI.

Podle odstavce 1. 2. 052 Pravidel UCI musí každé družstvo vlastnit a předložit povolení ke startu vydané jejich národní federací.

Dle článku 2. 2. 003 dle Pravidel UCI startují 4 - 6 členná družstva složená ze závodnic ročníku 2001 a starší, mladší závodnice mohou startovat na základě písemného potvrzení národní federace podle odstavce 2. 6. 004 Pravidel UCI.

Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad.

 

Přihlášky:
Zašlete na sekretariát závodu nebo na ředitele závodu jmenovitě na oficiálním tiskopise UCI, včetně uvedení data narození, kódu UCI, číslo licence, požadavků na ubytování závodnic a doprovodu nejpozději do 15. 6. 2019.

 

Předpis:
Závod se jede dle Pravidel UCI a jejich směrnic. Závod se jede za normálního silničního provozu s omezením při průjezdu křižovatkami, přesto musí všichni účastníci dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. a jeho pozdějších změn.

Každý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.

Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu závodu v případě nepředvídaných okolností.

Třetí etapa (časovka jednotlivkyň) se jede za uzavřeného silničního provozu.

Závodnice a jejich doprovod jsou povinny respektovat pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích.

 

Bod 4.

Kancelář závodu:

Městský úřad Krásná Lípa – Masarykova 6/246 - 407 46 Krásná Lípa.

Otevřeno dne 10. 7. 2019 od 16:00 hodin do ukončení závodu 14. 7. 2019 do 16:00 hodin.

Výdej startovních čísel dne 10. 7. 2019 od 16:00 hodin do 19: 00 hodin.

 

Startovní čísla:
Startovní čísla mohou být vyzvednuta držiteli licence nebo zástupci. Každá závodnice obdrží sadu startovních čísel, která bez jakýchkoliv úprav musí být umístěna tak, aby byla dobře viditelná.

Ve třetí etapě stačí l startovní číslo.

 

Prezentace:
Příjezd všech účastníků je 10. 7. 2019. Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění.

Každý účastník, včetně doprovodu uhradí při prezentaci částku ve výši 100,- EUR.

 

Ubytování a stravování:
Zajišťuje na své náklady pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod v hotelu či penzionu.

Povinnost za zákona č. 326/1999 Sb. §103 o pobytu cizinců na území České republiky je nutné předložit před ubytováním cestovní doklad nebo osobní doklad o totožnosti k registraci.

Při odmítnutí nebude závodnice nebo doprovod ubytován.

Ubytování a stravování začíná 10. 7. 2019 večeří a končí 14. 7. 2019 obědem.

Pořadatel nezajišťuje dietní stravu.

V případě neúčasti a neobsazení zajištěného ubytování včetně počtu účastníků hradí náklady s tím spojené vedoucí týmu při prezentaci.

 

Porada družstev:
Porada vedoucích družstev, rozhodčích a pořadatelů dle odstavce 1. 2. 087 Pravidel UCI se bude konat 11. 7. 2019 v 9:00 hodin v Kulturním domě (Kino) města Krásné Lípy.

 

Bod 5.

Časovka jednotlivkyň:
Závodnice startují v obráceném pořadí celkové soutěže jednotlivkyň v intervalu 1 minuty.

Umístí-li se dvě závodnice z téhož družstva v této klasifikaci bezprostředně za sebou, mohou mezi ně rozhodčí zařadit závodnici z jiného družstva. Start je pevný.

 

Bod 6.

Radiostanice:
Výdej radiostanic proběhne při poradě družstev před startem první etapy, každý si zodpovídá za dobití baterií, navrácení po ukončení závodu v místnosti kanceláře závodu.

 

Bod 7.

Neutrální mechanická vozidla:
Organizátor poskytuje tři neutrální mechanická vozidla.

 

Bod 8.

Bonifikace:
Bonifikace v cíli jednotlivých etap:

1. etapa 10, 6 a 4 sekundy
2. etapa 10, 6 a 4 sekundy
3. etapa bonifikace se neudělují
4. etapa 6, 4 a 2 sekundy
5. etapa 10, 6 a 4 sekundy

V rychlostních prémiích získávají první 3 závodnice 3, 2 a 1 sekundu.

 

Bod 9.

Časový limit:
Časový limit v etapě je 30 % času vítězka etapy a 50 % času vítězky časovky.

Pro jednotlivé etapy může být časový limit upřesněn s ohledem na nepředvídatelné okolnosti.

Vedoucí týmů a závodnice budou o případných změnách informování ve sdělení rozhodčích.

 

Bod 10.

V závodě se provádějí tyto klasifikace:

10.1. Soutěž jednotlivkyň:
Vítězkou se stává závodnice, jejíž součet časů, dosažených v jednotlivých etapách včetně získaných bonifikací nebo penalizací je nižší.

Klasifikace se provádí v každé etapě.

Bonifikace se udělují:
- za umístění v etapě 10, 6 a 4 sec.
- za umístění v půletapě 6, 4 a 2 sec.
- za umístění v rychlostní premii 3, 2 a 1 sec.

V časovce se bonifikace nepřiznávají.

Při rovnosti časů v celkové klasifikaci jednotlivkyň rozhodne další kriterium v pořadí:
1. nižší součet zlomků sekundy naměřených dotyčným závodnicím v  časovce jednotlivkyň.
2. nižší součet umístění v jednotlivých etapách
3. lepší umístění v poslední etapě

Vedoucí závodnice této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinna startovat.

 

10. 2. Bodovací soutěž jednotlivkyň:
Bodovací soutěž se hodnotí podle součtu bodů, přiznaných za umístění v jednotlivých etapách a za umístění v rychlostních prémiích.

1. etapa - 3 rychlostní premie                  1. etapa - 3 sponzorské rychlostní premie

2. etapa - 2 rychlostní premie

4. etapa - 1 rychlostní premie                  4. etapa - 1 sponzorská rychlostních premie

5. etapa - 2 rychlostní premie


Pořadí v cíli se boduje takto:
V etapách s hromadným startem je hodnoceno prvních 15 závodnic:
25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod


V časovce jednotlivkyň je hodnoceno prvních 10 závodnic:
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod.

Rychlostní premie jsou bodovány 3, 2 , 1 bod.

Vítězkou této soutěže se stává závodnice s největším počtem bodů.

Při rovnosti bodů v celkové klasifikaci bodovací soutěže rozhodne další kriterium v pořadí:
l. vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách
2. vyšší počet vítězství v rychlostních spurtech započítávaných do celkové klasifikace bodovací soutěže
3. lepší umístění v celkové v klasifikaci jednotlivkyň
Vedoucí závodnice této soutěže obdrží oranžový trikot, ve kterém je povinna startovat.

 

10. 3. Vrchařská soutěž:
V závodě je vypsáno celkem 14 vrchařských prémií.
1. etapa - 2 vrchařské premie 2. etapa - 3 vrchařské premie
4. etapa - 3 vrchařské premie 5. etapa - 6 vrchařských premií

Ve vrchařských prémiích získávají první 4 závodnice 5, 3, 2 a 1 bod.

Vítězkou této soutěže se stane závodnice s největším počtem bodů.

Při rovnosti bodů v celkové klasifikaci vrchařské soutěže rozhodne další kriterium v pořadí:
1. vyšší počet vítězství ve vrchařských prémiích
2. lepší umístění v celkovém kvalifikaci jednotlivkyň.

Vedoucí závodnice této soutěže obdrží modrý trikot, ve kterém je povinna startovat.

 

10. 4. Soutěž o nejlepší závodnice do 23 let:
Vítězkou soutěže se stává závodnice, která do 31.12.2019 dosáhne věku 18, 19, 20, 21 nebo 22 let.

Pořadí je dáno umístěním závodnic do 23 let v celkovém pořadí jednotlivkyň.

Vedoucí závodnice této soutěže obdrží bílý trikot, ve kterém je povinna startovat.

 

10. 5. Soutěž družstev:
Hodnocení soutěže družstev v jednotlivých etapách se provádí podle součtu individuálních nejlepších tří závodnic každého družstva.

Při rovnosti časů klasifikace družstev v etapě rozhodne další kriterium v pořadí:
1. lepší součet umístění nejlepších tří závodnic družstva s nejlepšími časy v dané etapě
2. lepší umístění nejlepší závodnice družstva v cíli příslušné etapy

Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů nejlepších tří závodnic družstva dosažených ve všech hodnocených etapách.

Při rovnosti časů v celkové klasifikaci družstev rozhoduje další kriterium v pořadí:
1. vyšší počet 1. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách
2. vyšší počet 2. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách atd.
3. lepší umístění nejlepší závodnice družstva v celkové klasifikaci jednotlivců.

Družstvo je složeno z minimálních 5 a maximálně 8 závodnic.

Družstvo redukované na méně než 3 závodnice je z hodnocení vyloučeno.

Vedoucí družstvo této soutěže neobdrží trikoty.

 

10. 6. Nejmladší závodnice:
Odměněna bude nejmladší závodnice, která závod dokončí.

 

10. 7. Pořadí trikotů vedoucí závodnice soutěže:
1. Leader soutěže jednotlivkyň ŽLUTÝ trikot
2. Leader bodovací soutěže ORANŽOVÝ trikot
3. Leader soutěže o nejlepší vrchařku MODRÝ trikot
4. Leader soutěže o nejlepší závodnici do 23 let BÍLÝ trikot

V případě, že tatáž závodnice je na čele klasifikace více soutěží, stanovuje se pořadí priority nošení trikotů takto:
1. trikot leadera soutěže jednotlivců podle časů
2. trikot leadera bodovací soutěže
3. trikot leadera soutěže o nejlepší vrchařku
4. trikot leadera soutěže o nejlepší závodnici do 23 let

 

Bod 11.

Rozpis cen:
Finanční odměny náleží závodnicím umístěným v dané etapě za 1 – 15 místo

1, 2 a 5 etapa   3 a 4 etapa
umístění / place odměny / prize umístění / place odměny / prize
1. místo 195 EUR 1. místo 120 EUR
2. místo 115 EUR 2. místo 90 EUR
3. místo 90 EUR 3. místo 60 EUR
4. místo 70 EUR 4. místo 50 EUR
5. - 10. místo 60 EUR 5. - 10. místo 40 EUR
11. - 15. místo 30 EUR 11. - 15. místo 30 EUR
Celkem / Summary 980 EUR   710 EUR
Celkové hodnocení - General classification
umístění / place odměna / prize
1. místo 165 EUR
2. místo 110 EUR
3. místo 90 EUR
4. místo 70 EUR
5. - 10. místo 60 EUR
11. - 15. místo 30 EUR
Celkem / Summary 945 EUR

Odměny budou vypláceny v českých korunách – případně v EUR.

Vítězky všech soutěží (jednotlivkyň, bodovací, vrchařská a aktivity) obdrží dále věcnou cenu.

Vítězky všech vyhlášených prémií obdrží věcnou cenu.

Nejmladší závodnice, která závod dokončí bude odměněna věcnou cenou.

 

Bod 12.

Antidopingová kontrola:
Antidopingová kontrola bude prováděna podle Pravidel antidopingové kontroly UCI nebo podle Pravidel antidopingové kontroly ČSC.

Antidopingové testy budou odebírány v místě cíle každé etapy –  Jiříkov, Rumburk, Varnsdorf, Krásná Lípa.

Směr antidopingových místností bude označen.

Seznam závodnic určených pro antidopingovou kontrolu bude vyvěšen na listině v prostoru cíle etapy.

 

Bod 13.

Vyhlášení výsledků:
Podle odstavce 1. 2. 112 Pravidel UCI jsou závodnice povinné zúčastnit se oficiálního vyhlášení. Ke stupňům vítězů se musí dostavit první tři závodnice po každé etapě a závodnice, kterým náleží převzetí rozlišovacího trikotu z jednotlivých klasifikací a vítězky všech premií v etapách!!!

Vyhlášení bude vždy do 15 minut po příjezdu prvních závodnic!!!

V cíli poslední etapy závodu bude vyhlášení celkových výsledků dle časového harmonogramu rozpisu závodu, kterých se musí zúčastnit prvních 10 závodnic, vítězky jednotlivých klasifikací a soutěží. Při vyhlašování budou závodnicím předávány věcné odměny, které jim náleží.

Finanční odměny, které náleží závodnicím budou předány v kanceláři závodu po skončení vyhlašování celkových výsledků.

 

Bod 14.

Řešení přestupků:
Sbor rozhodčích může potrestat závodnice a ostatní účastníky závodu za přestupky proti řádu závodu a Pravidlům UCI, kdy bude postupováno dle regulí a katalogu pokut UCI.

 

Bod 15.

Mechanická vozidla:
Rozměry mechanických vozidel jednotlivých družstev musí odpovídat Pravidlům UCI, v případě jejich nedodržení nebudou do konvoje zařazena. Pořadí mechanických vozidel bude pro 1. etapu přiděleno losem na poradě. Ve 2, 4 a 5 etapě bude pořadí stanoveno dle umístění prvních závodnic z každého družstva v celkové průběžné klasifikaci jednotlivkyň.

Ve 3. etapě je možno použít mechanického vozu za každou závodnicí.

Čísla pro mechanická vozidla budou vydávána rozhodčím v místě prezentace závodnic před každou etapou u podpisových archů.

Při předjíždění skupin závodnic je nutno respektovat červený praporek sboru rozhodčích. V případě jakékoliv poruchy kola (včetně defektu) může závodnice obdržet přední, zadní nebo kompletní kolo. Výměnu kola je však dovoleno pouze za skupinou po pravé straně silnice.

 

Bod 16.

Prezentace závodnic:
Každá závodnice je povinna nejpozději 15 minut před startem vlastnoručně se podepsat do předem vyložených podpisových archů.

Závodnice, která se nepodepíše nebo se nechá podepsat jinou osobou, bude potrestána podle Pravidel UCI.

 

Představení družstev:
Družstvo je povinno dle časového harmonogramu se před každou etapou představit divákům, pokud to bude organizátor vyžadovat.

 

Bod 17.

Značení tratě:
Bude provedeno tabulemi na pravé straně silnice následovně:

50 km po startu a posledních 25, 20, 10, 5, 4, 3 a 2 km. Poslední kilometr před cílem bude označen červeným praporkem.

Cíl bude označen bílou páskou na silnici a transparentem CÍL.

Rychlostní prémie budou označeny žlutou barvou na silnici s uvedením 1 km, 500 m, 200 m, 100 m červenou páskou na silnici a na obou stranách silnice tabulí PREMIE.

Vrchařské prémie budou označeny žlutou barvou na silnici s uvedením 1 km, 500 m, 200 m, 100 m zelenou páskou na silnici a na obou stranách silnice tabulí PREMIE.

 

Bod 18.

Zdravotní služba:
Česká republika - LIFEMEDIC s,r,o - 407 21 Česká Kamenice - Palackého 689


    

Organizační výbor „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska."

Schváleno STK: 21. 2. 2019